Madi, Jiyè KAWO, KOTE
Quadcopter abèy ak videyo 4K ak fotokamera